Home Prezentarea conferinţei
PDF  Array Imprimare Array  Email

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

EDUCAŢIA ANTREPRENORIALĂ - O PRIORITATE PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR


8-9 OCTOMBRIE 2012,  BUCUREŞTIUniversitatea din Bucureşti (România), împreună cu Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (România), Bit Media (Austria), CSCS (Italia), Universitatea din Latvia şi Asociaţia DOCUMENTA (Spania), sunt onoraţi să vă invite la Conferinţa Internaţională - Educaţia antreprenorială - o prioritate pentru instituţiile de învăţământ superior, eveniment care va avea loc la data de 8-9 octombrie 2012, în Bucureşti, România. Desfăşurarea conferinţei va fi publicată de către Medimond International Proceedings in Thomson Reuters, ISI Proceedgins journal.


Această conferinţă este organizată în cadrul Proiectului European "CReBUS - Crearea unei afaceri în era digitală - dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru tineri europeni prin eMentorat", ref.no. 511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP, proiect finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, acţiune trasversală KA3-ICT.


Strategia Europa 2020 propune trei priorităţi importante:o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care poate fi realizată printr-un mod de a gîndi şi a acţiona antreprenorial. Universităţile trebuie să furnizeze competenţele şi aptitudinile potrivite pentru a permite studenţilor inserarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea atitudinii antreprenoriale, necesare atît pentru angajaţi cât şi pentru angajatori.


În cadrul conferinţei, studenţi, absolvenţi, antreprenori, profesori, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ, cât şi reprezentanţii Centrelor de Consiliere în Carieră sunt invitaţi să reflecteze împreună asupra aspectelor relevante în procesul de promovare a educaţiei antreprenoriale la nivelul învăţământului superior şi să găsească soluţii concrete pentru atingerea potenţialului antreprenorial al universităţilor.

 

 


 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

Like-urile paginii noastre de Facebook sunt transferate pe facebook.com :-)