Home Konferences pārskats
PDF  Array Drukāt Array  E-pasts


Starptautiskā konference: Uzņēmējdarbības izglītība - prioritāte augstākās izglītības iestādēs

2012. gada 8.-9. oktobris, Bukareste, Rumānija

Bukarestes Universitāte (Rumānija), kā arī Rumānijas Pieaugušo izglītības institūts (Rumānija), Bit media e-mācīšanās risinājumi (Austrija), Kultūras attīstības studiju centrs (Itālija), Latvijas Universitāte un asociācijas „Documenta” (Spānija), ir pagodināti ielūgt Jūs apmeklēt starptautisko konferenci „Uzņēmējdarbības izglītība”, prioritāte augstākās izglītības iestādēm, pasākums, kas notiks 8. - 9. 10. 2012. Bukarestē, Rumānijā. Konferences rakstu krājums tiks publicēts Medimond International Proceedings Thomson Reuters, ISI Proceedings žurnālā.

 

Šī konference tiek organizēta arī Eiropas projekta "Digitālā laikmeta biznesa radīšana – e-mentorings jauno eiropiešu uzņēmējspējas attīstībai – CReBUS”, līguma numurs 511.822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP, projektu finansē Eiropas Komisija saskaņā ar Mūžizglītības programmu, transversāls pasākums KA3-IST.

 

Eiropas 2020. g. stratēģija izvirza trīs svarīgas prioritātes: gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, ko var panākt ar uzņēmējdarbības rīcības un domāšanas veidu. Universitātēm jāsniedz nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai palīdzētu dot iespēju studentiem iekļūt darba tirgū un attīstīt uzņēmējdarbības attieksmes, kas ir nepieciešamas darba devējiem un darba ņēmējiem.

 

Šīs konferences laikā studenti, absolventi, uzņēmēji, profesori, tirdzniecības palātu pārstāvji, kā arī karjeras konsultāciju centru pārstāvji tiek laipni aicināti kopā atspoguļot attiecīgos aspektus uzņēmējdarbības izglītības veicināšanas procesā augstākajā izglītībā un rastu konkrētus risinājumus, lai sasniegtu uzņēmējdarbības potenciālu universitātēs. 

 


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publicētā informācija atspoguļo tikai autoru viedokli, Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par šīs informācijas saturu un izmantošanu.

 

Facebook "like" (patīk) pārcels uz portālu facebook.com :-)